Muzyka Bobasa

Warunki sprzedaży

 

Ochrona danych osobowych:

1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się zprzetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowejest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

2. Dane osobowe są przetwarzane:

3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane podmiotom realizującym przesyłkę (Poczta Polska, kurier UPS).

koszyk
Zawartość koszyka: 0 szt.
»Pokaż koszyk
»Wyczyść koszyk
Nasze płyty
Muzyka bobasa CD 1 Muzyka bobasa CD 2 Mozart dla bobasa Bobas na majówce Gwiazdka Bobasa Muzyka bobasa CD 3 Klasyka bobasa Usypianki bobasa Mądry bobas